MP Devenco TLC

"Voor ons is het van belang dat in een goede samenwerking met derde partijen onze dienstverlening op een zelfde niveau wordt voortgezet. Wij willen excellente kwaliteit leveren op het gebeid van service. Openheid en transparantie over onze prestaties zijn hierbij instrumenten. Duidelijkheid en helderheid is daarbij belangrijk in het incasso traject. 

Jongerius sluit naadloos aan op ons streven. De manier van werken maakt het tot een succes en zorgt voor een succesvolle samenwerking, waarin zaken voor alle partijen succesvol worden afgerond."