Incasso

Incasso

Als u Incashflow inschakelt om een openstaande vordering te incasseren zullen we meestal beginnen met een minnelijke fase, het buitengerechtelijke traject. Zonder tussenkomst van een rechter trachten wij uw klant te laten betalen. Dit doen wij altijd in overleg. Samen met u bekijken we welke strategie het best zal werken.

De relatie met uw klant verliezen we hierbij niet uit het oog. Heeft u een goede relatie met de klant, dan zullen we er alles aan doen om deze relatie in stand te houden.

Werkwijze
Als wij voor u aan de slag gaan om openstaande vorderingen te innen, doen wij dat als volgt:

  • Uw zaak wordt opgenomen in ons bestand. Een persoonlijk adviseur neemt de communicatie met de debiteur van u over.
  • Wij proberen de debiteur aan te sporen tot betalen met een schriftelijke aanmaning.
  • Wanneer hierop geen reactie volgt, nemen we telefonisch contact op met de debiteur.
  • Als telefonisch contact geen gewenst resultaat heeft, gaan we over tot verdere maatregelen.

Meestal hoeft het zover niet te komen. Een duidelijke en directe aanmaning van de gerechtsdeurwaarder leidt in veel gevallen al tot het gewenste resultaat. Hierdoor blijft een vervelende (en kostbare) juridische procedure uit.

Wanneer een juridische procedure onvermijdelijk is, dan behandelen wij uw zaak als raadsman. Wij brengen de dagvaarding voor u uit en betekenen het vonnis na de juridische procedure. Indien nodig verzorgen wij de executie van het vonnis bijvoorbeeld door beslag te leggen op goederen of gelden van de debiteur.

CONTACT

Voor vragen kunt u bellen met 033-4700886. Natuurlijk kunt u ook onderstaand contactformulier invullen. U ontvangt dan binnen 2 werkdagen een reactie.