Wat betekent de AVG voor de samenwerking met onze klanten?

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing zijn. Deze verordening is er om de privacy van de Europese burgers beter te beschermen.

Jongerius is lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
Dat betekent dat wij ons al moeten houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de gedragscode voor gerechtsdeurwaarders en diverse KBvG-verordeningen en normen.

Voor ons verandert er dus niet zo heel veel.
Wij moeten ons aan de volgende zaken blijven houden:

 • We mogen alleen gegevens verwerken die we nodig hebben voor ons werk (bijvoorbeeld een naam en een adres).
 • We mogen nooit gevoelige informatie verwerken die we niet nodig hebben voor ons werk.
 • We moeten de verwerking van die gegevens beveiligen en dus voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens.
 • We mogen de gegevens nooit verkopen of bekend maken, tenzij dat nodig is voor ons werk of dit wettelijk verplicht is.
 • We moeten mensen van wie we persoonsgegevens hebben opgeslagen daarover informeren als zij daar om vragen en indien nodig die gegevens verbeteren of verwijderen.
 • We mogen de gegevens van iemand nooit bewaren als dat niet langer nodig is.

Vanaf 25 mei 2018 worden aan de wet twee nieuwe bepalingen toegevoegd:

 1. Effectbeoordeling bij risicovolle verwerkingen

  Wij moeten beoordelen welke effecten de verwerking van persoonsgegevens kan hebben. Deze verwerking kan immers een verhoogd risico inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
  Bij Jongerius wordt bij deze verwerkingen altijd rekening gehouden met de bescherming van persoonsgegevens en de verslaglegging hiervan. De nieuwe verplichting is bij ons al ingeburgerd.
   
 2. Benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming

  Bedrijven die persoonsgegevensop grote schaal verwerken moeten een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen. Bij ons is Igor Appels voor deze taak aangesteld.
  Hij is het aanspreekpunt op het gebied van gegevensbescherming. Hij informeert en adviseert Jongerius en let erop dat alle regels op de juiste manier worden nagekomen.

Wat betekent het voor u?
U kunt op de vertrouwde wijze met ons blijven samenwerken. De gegevens die u ons aanlevert, verwerken wij op correcte wijze.
Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke, omdat wij zelf bepalen wat er met de persoonsgegevens gedaan wordt en op welke manier. Hierdoor hoeft u ook geen ingewikkelde bewerkersovereenkomst met ons af te sluiten.
Wel moeten wij afspraken maken over de manier waarop wij gegevens met elkaar uitwisselen. Het is heel goed mogelijk dat u zelf al gebruik maakt van een manier waarop u beveiligd gegevens met ons uitwisselt.
 
Wij bieden u in ieder geval een veilige oplossing middels "Dossier Online". Deze geeft u 24/7 inzage in uw dossiers en biedt u de mogelijkheid om nieuwe opdracht op een beveiligde manier aan te leveren.
Maakt u nog geen gebruik van "Dossier Online", belt u dan even met uw contactpersoon, dan richten wij dit graag voor u in.

Conclusie
Wij zijn klaar voor 25 mei 2018 en passen de nieuwe normen al toe.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij staan klaar om u te helpen!